გარნა

(Antilope cervicapra)

 

მიმდინარეობს გვერდის განახლება,ინფორმაცია უახლოეს მომავალში აიტვირთება.