სამუშაო საათები

 • 1 მარტიდან 1 მაისამდე: 10:00-დან 19:00 საათამდე
 • 1 მაისიდან 1 ივნისამდე: 10:00-დან 20:00 საათამდე
 • 1 ივნისიდან 1 აგვისტომდე: 10:00-დან 21:00 საათამდე
 • 20 აგვისტოდან 1 ოქტომბრამდე: 10:00-დან 20:00 საათამდე
 • 1 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე: 10:00-დან 19:00 საათამდე
 • 1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე: 10:00-დან 18:00 საათამდე

შემოსვლის ღირებულება

 • 3 წლამდე ბავშვებისთვის ზოოპარკში შემოსვლა უფასოა
 • 3-დან 12 წლამდე - 1 ლარი.
 • 12 წლიდან ზევით - 2ლარი.
 • ტარიფები იგივეა ეგზოტარიუმისთვისაც
 • სოციალურად დაუცველებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის
 • ზოოპარკში შემოსვლა უფასოა (აუცილებელია შესაბამისი ბარათის წარმოდგენა)