ალპაკა

(Vicugna pacos)


მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება