მომავალი ბინადრები


ამ კატეგორაიში დაიდება ინფორმაცია იმ ცხოვლების შესახებ, რომათა ჩამოყვანასაც ვგეგმავთ, ან უახლოეს მომავალში ვაპირებთ.

ჯერ-ჯერობით ასეთი ცხოველები არ გვყავს.